Tider och regler på vår skjutbana.

Uppdatering 2023-04-24: Vår skjutbana har nu besiktigats och godkänts av polisen och det betyder att från och med 2023-04-24 så är banan öppen som vanligt med de regler som gällde innan banan stängdes.

Nya skjuttider gällande Överby PK 24/10 2017

  • Tisdagar 10.00 – 20.00 ( 22LR till 21.00 )
  • Torsdagar 10.00 – 20.00 ( 22LR till 21.00 )
  • Lördagar 10.00 – 15.00 ( Juli 11.00 – 16.00 )

Allt skytte skall i första hand bedrivas inifrån hallen

Övriga dagar råder skjutförbud

Detta gäller samtliga med behörighet till skjutbanan

Skytte kan förkomma på andra tider som klubben godkänt t.ex: tävlingar, gruppträning etc.

Ordningsregler gällande användning av skjutbanan

Endast behöriga medlemmar i Överby PK samt myndigheter med avtal har rätt att använda skjutbanan.

Efter skytte städas hylsor och skräp upp. Använd avsedda sopkärl för detta som finns i skjuthallen.

Använda tavlor skall markeras och återbördas till dess plats.

Extremt viktigt att inte lämna skarp ammunition, på eller runt området!

Dessa tider och regler gäller samtliga som vistas på banan, även polis, kustbevakning m.fl.

Vid frågor eller tillstånd att träna vid andra tider än dessa skall styrelsen kontaktas här

Rulla till toppen