Föreningsintyg

När det är dags för att förnya din licens eller när du önskar att få en ny licens så behövs dels en egen ansökan till polisen om vapenlicens, och dels ett föreningsintyg ifrån Överby Pistolskytteklubb.

I Sverige behöver man ett föreningsintyg från en godkänd skytteförening för att kunna ansöka om vapenlicens hos polisen. Detta föreningsintyg är ett intyg som bekräftar att personen har varit aktiv i en skytteförening under en viss tid och har genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning, har tillräcklig skjutskicklighet och anses i övrigt lämplig att inneha skjutvapen.

Syftet med att kräva ett föreningsintyg är att säkerställa att personen har tillräcklig kunskap om vapen och säkerhet samt att personen är lämplig att inneha vapen. Genom att vara aktiv i en skytteförening kan personen även öva upp sina färdigheter i säker hantering av vapen och minska risken för olyckor.

Polisen genomför sedan en grundlig bakgrundskontroll och bedömning av personens lämplighet att inneha vapen innan en vapenlicens beviljas.

Polisens mall för ett föreningsintyg finns på denna länk.

Styrelsen i Överby Pistolskytteklubb behöver alltså förutom de övriga kraven på skyttedagbok, godkänd guldserie osv. att medlemmen fyller i nedanstående Ansökan om Föreningsintyg och lämnar till styrelsen som sedan kommer att ta upp det på ett styrelsemöte för beslut. Styrelsen skickar sedan föreningsintyget till Polisen ifall det blir godkänt.

  1. Vapenlicens: Ansökan görs smidigast i Polisens e-tjänst för licensansökan. (Alternativt kan man ladda ner, fylla i och skicka in en ansökan – Vapenlicens 551.1 – Ansökan)
  2. Föreningsintyg: Ladda ner och fyll i  Ansökan om Föreningsintyg  och lämna denna till klubbens styrelse för vidare behandling. Detaljerade krav för detta finns på sidan 2.


Rulla till toppen