Föreningens Historia

ÖVERBY PISTOLKLUBB

Överby Pistolklubb bildades 1959. Men det började med att några av traktens ungdomar, som brukade träffas någon kväll i veckan för att spela bordtennis i Hesslands gamla skola. Mellan bollarna diskuterades olika världsliga ting, och en kväll kom man in på detta med skytte med pistol. Orsaken till detta var att Arne Olsson och Sigfrid Olsson som arbetade åt en göteborgare på hans egendom på Galtö. Denne göteborgare var ingen mindre än Bror Haglund, en känd pistolskytt, han hade några gånger låtit Arne och Sigfrid prova hans pistoler. Detta med skytte verkade intressant och Bror hade tyckt att man borde starta en pistolklubb i Överby och han hade lovat att hjälpa till myndighetskontakter och andra praktiska detaljer. En kväll samlades bordtennisgänget i skolan och Bror Haglund var inbjuden att förklara pistolskyttets mysterier. Det slutade med att man bestämde sig för att bilda en klubb.

En interimstyrelse bildades med Lennart Ström i Vålle som ordförande. Bror Haglund åtog sig att ta de första kontakterna med myndigheter, skyttekrets mm. Året efter, 1960, tog Alf Steen över ordförandeskapet, ett uppdrag han hade till in på 1980-talet.

Nu blev det bråda dagar, eller snarare kvällar med papper som skulle fyllas i och skickas hit och dit och så småningom föll det ena tillståndet efter det andra, från olika myndigheter på plats. En lämplig plats för skjutbana hade man hittat på gården Hessland, ca en km väster om E-6, i en sluttning nere vid Galtöleran, en plats som markägaren välvilligt ställde till förfogande mot en liten arrendeavgift. Med hjälp av starka armar, ryggar, spett och spadar röjdes mark och en skjutvall grävdes fram i en slänt.

Ett annat problem var, vad man skulle skjuta med, ingen hade ju tillstånd att köpa pistol. Detta ordnade sig på så sätt att den nybildade klubben fick låna 8 st m/40 i kal 9 mm, d. v. s. sk ”järnspisar”, från I 17 i Uddevalla. ”Järnspisarna” var inte särskilt lätta att handskas med, men det small i alla fall när man tryckte på avtryckaren och så småningom började man också träffa tavlorna. Skjutbanan låg öppet mot havet och ofta skyttarna fick tidigt lära sig att skjuta i vind, en kunskap man hade god nytta av ute på tävlingar, särskilt vid SM där banskjutningen genomfördes ute på öppna fält.

Till att börja med var skjutbanan väldigt enkel med en dubbel planka vid skjutvallen för att ställa tavlorna i och handdrivet duellställ och en enkel bock för att lägga utrustningen på. Tavlan var lite annorlunda mot den som används i dag, indelningen var en ”ring” större och skjutavståndet 30 m. Med tiden förbättrades anläggningen, först byggdes en klubbstuga, sedan en enkel skjuthall. Det handdrivna duellstället ersattes så småningom med ett mekaniskt med lod som drivning, som en moraklocka modell större. Allt arbete utfördes på frivillig väg av klubbens medlemmar.

Efter vart växte klubben och i slutet av 1960-talet stod man inför valet att bygga ut banan. Möjligheterna till utbyggnad av banan vid Hessland var dock begränsade och så småningom hittade man en lämplig plats på Sör-Slön, där den är i dag. Den nya bananläggningen stod klar till invigning sommaren 1974.

Vid pennan

Lennart Persson


Rulla till toppen