Landslagsuttagning 2024

Landslagsuttagning 2024

Information från förbundet:

Information ifrån förbundet.


Bakgrund: Uttagningen till landslaget i fältskjutning sker normalt sett vid en separat tävling i augusti. Arrangören för uttagningstävlingen har med mycket kort varsel avsagt sig uppdraget och övriga tillfrågade har inte heller möjlighet att arrangera. Årets landslagsuttagning sker därför återigen i samband med SM fält, 4–7 juli, enligt svenska regler.

https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/landslagsuttagning-2024/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3fTBqqB-gfLHqJMo66SfXAGilC9mVzkKTEKOV_S_IX5zKfcfEp9mVV6II_aem_AfrqLZH1_kp7f9fNU3t0M6ZLNPqTfJOh6FieF2gClkn9RZIVc1fM32Ky-z5iqwENPbwrijMhhr6Kxq53G2vf4gud